PROTECTIA FIZICĂ A DEPOZITELOR

Depozitul este un loc, o suprafată în aer liber, o clădire sau un ansamblu de clădiri în care se aduc, se păstrează si din care se livrează mari cantităTi de mărfuri sau de materiale de diferite naturi. De regulă, depozitele destinate păstrării unor mărfuri speciale sunt situate în spatii izolate, departe de marile aglomerări urbane, iar cele destinate mărfurilor obisnuite sunt dispuse de cele mai multe ori la marginea oraselor, în incinta sau în apropierea firmelor care le detin.
Amenintările majore cu care este confruntat un depozit sunt, în ordinea probabilitătii de aparitie, furtul, vandalismul si incendiul, în principal din cauza naturii mărfurilor depozitate, dar si din cauza situării lui în spatii izolate, la distante mari de alte obiective.

În conditiile existentei acestor amenintări, o analiză de risc este absolut necesară, acesta fiind primul pas spre prevenirea producerii pagubelor. Când afacerea ar fi afectată în proportie de, să spunem, 70% de producerea unui eveniment nedorit (furt, incendiu) si s-ar putea să nu–si mai revină niciodată sau să fie oprită timp de câtiva ani, atunci timpul consumat pentru o analiză de risc si costurile acesteia apar ca o investiTie foarte necesară. Mai mult, de cele mai multe ori aceasta este si o cerintă legală.
Valoarea de risc rezultată pentru această categorie de obiective nu poate conduce decât la adoptarea atitudinii de reducere selectivă a riscului prin luarea deciziei de concepere si realizare a unui sistem de securitate fizică incluzând si protectia la incendiu1 si, în cazuri deosebite, pentru riscurile majore, si de asigurare a bunurilor din cadrul depozitului.
Pentru un depozit destinat păstrării, încărcării si descărcării materialelor, precum si accesului facil si ordonat la aceste materiale, se impune necesitatea elaborării unei solutii de securitate particulare. Securitatea logisticii, cum este cunoscut domeniul în literatura de specialitate, prezintă probleme unice. În termeni generali, obiectivele de această natură sunt în permanentă schimbare, fapt ce poate cauza o serie de probleme privind securitatea lor, deoarece, traditional, tehnologiile de securitate operează întotdeauna cel mai bine în medii statice, dar aici, noile metode si tehnologii pot ajuta la transformarea haosului aparent dintr-un depozit într-un mediu ordonat si protejat.
Când se vorbeste despre un depozit, apare, pe bună dreptate, imaginea unor facilităti imense. Cele mai multe depozite sunt structuri masive. Dar nu numai dimensiunea unui depozit este un obstacol formidabil în conceperea si realizarea protectiei sale fizice, ci si faptul că sute (dacă nu mii) de angajati sunt în continuă miscare, adesea 24 de ore din 24, ocupati cu descărcarea, sortarea, depozitarea, scoaterea si încărcarea mărfurilor. Si aceasta numai la interior.
În exterior, camioane de toate dimensiunile, venind din toate părtile, descarcă si încarcă mărfuri. Ce să facă în această situatie un profesionist în securitate?

Primul loc pentru a începe: exteriorul
Primul loc pentru a începe creionarea unei solutii de securitate este exteriorul depozitului. Cu această arie ia întâi contact oricine vrea să acceseze cinstit sau cu intentii ascunse depozitul: angajati, soferi, hoti. Specialistii sunt de părere că în cazul securitătii logisticii, comparativ cu securitatea altor domenii, trebuie focalizat întâi si mai mult pe aspectele externe, anume pe protectia perimetrală si controlul accesului. În cazul unui depozit trebuie protejate bunurile si limitat (controlat) accesul. Această viziune este în contrast cu multe alte forme de securitate, cum ar fi cele pentru supermarket-uri, unde prima sarcină este asigurarea securitătii angajatilor si a clientilor, simultan cu mentinerea accesibilitătii si nicidecum cu împiedicarea intrării.

Magazinele nu pot tine potentialii clienti afară; invers, depozitele nu trebuie să-si deschidă portile pentru oricine.
1 Protectia la incendiu nu face obiectul acestui articol.
2În timp ce există o multitudine de posibilităti diferite de protectie perimetrală de calitate, de la simple garduri la electronică de înaltă tehnologie, obiectivul principal al implementării acestei protectii este împiedicarea accesului neautorizat si detectarea cât mai timpurie a acestuia în caz că se produce. Dar este mai usor de zis decât de făcut. În afară de vreme, care cauzează probleme considerabile prin ea însăsi, conditiile în permanentă schimbare din depozit solicită decizii rapide si corecte. Particularizarea protectiei perimetrale se poate face optim când fiecare facilitate prezintă schimbări cât mai putine, iar dacă acestea există, sunt identice.
Cele mai multe depozite sunt localizate, totusi, în zone îndepărtate, izolate, care oferă infractorilor oportunităti deosebite. Este demn de remarcat faptul că în timp ce, de cele mai multe ori, depozitele au fost construite iniTial fără a se avea în vedere implementarea unor măsuri de securitate, măsuri corespunzătoare pot contrabalansa această vulnerabilitate. Este însă vital să se tină cont de specificul fiecărui depozit.

Tehnologii de protectie perimetrală
Protectia perimetrală2 concretă este determinată de configuratia terenului în care este construit depozitul, de specificul si importanta sa, de mărfurile pe care acesta le vehiculează:
bunuri ce se pot revinde usor, tutun, băuturi, electronică casnică sau produse specializate de care marele public n-ar fi interesat. De asemenea, trebuie Tinut cont si de locul în care sunt depozitate mărfurile: în aer liber sau în clădiri. În multe cazuri, o simplă împrejmuire perimetrală este suficientă; totusi, multe categorii de bunuri pot necesita măsuri de securitate mai complexe.
Tehnologiile actuale oferă o multitudine de soluTii, dar fiecare din ele are avantaje si dezavantaje. Să luăm, de exemplu, detectia în infrarosu pasiv pentru exterior. Această tehnologie particulară se bazează pe existenta unei combinatii de căldură si miscare. Specialistii apreciază că această tehnologie este eficientă si ieftină, dar are neajunsuri, fiind susceptibilă de alarme false provocate de lumina reflectată a soarelui sau chiar de animale rătăcite. Or, valoarea cât mai scăzută a ratei alarmelor false este de o importantă covârsitoare pentru orice sistem de detectie.

O altă solutie de înaltă tehnologie ar fi plasarea de spoturi volumetrice invizibile în jurul perimetrului. Emitătoarele si receptoarele unor bariere cu microunde pot fi plasate în locatii ascunse, cum ar fi stâlpii de iluminat; acestea oferă o protectie deosebit de eficientă. Acest sistem nu mai are numărul mare de alarme false al detectoarelor în infrarosu pasiv, dar are totusi dezavantaje: poate fi mult mai scump, necesită conditii de instalare speciale si o instalare mai laborioasă.
În scopul asigurării funcTionării permanente, zi si noapte si indiferent de conditiile meteorologice, pentru detectia perimetrală trebuie folositi senzori funcTionând pe principii de detectie diferite, complementare, care nu pot iesi simultan din functiune datorită conditiilor de mediu. Practica de specialitate arată că cele mai uzuale sunt gardurile cu senzori de diferite tipuri, barierele electronice si televiziunea cu circuit închis prevăzută cu detectia video a pericolelor, VTD3, o tehnologie avansată care depăseste simpla detecTie de miscare realizată cu tehnologia VMD4 existentă. Prin caracteristicile ei, această tehnologie se pretează foarte bine la supravegherea video a depozitelor, atât la exterior, cât si la interior. De reTinut că supravegherea video perimetrală este principalul mijloc de evaluare a evenimentelor ce provoacă alarmele pe perimetrele de dimensiuni mari. Nici o soluTie de protecTie perimetrală nu va fi usoară cu adevărat, deoarece mediile în care sunt situate perimetrele sunt supuse schimbărilor naturale. Dar securitatea fizică perimetrală, fie ea un gard sau un sumum de tehnologii avansate, este, simplu, unul din multele instrumente folosite în securitatea logisticii. Încă o dată, cheia alegerii echipamentelor ce compun protectia perimetrală este dictată de caracteristicile particulare ale fiecărui obiectiv. Toti acesti factori conduc la luarea unei decizii corespunzătoare privind folosirea unui anume tip de protectie perimetrală.
În depozite, sistemele TVCI însotesc, practic, mărfurile Scopul unui sistem TVCI din orice depozit modern, sustin specialistii, ar fi acela de urmări mărfurile din minutul intrării lor în depozit până la iesirea din depozit. Camerele TVCI de înaltă rezolutie, cu o bună sensibilitate si cu obiective varifocale trebuie să supravegheze toate zonele din spatioasele premize ale depozitului, inclusiv zonele de acces, departamentul de receptionare a bunurilor si parcările exterioare ale angajatilor, clientilor si angrosisstilor.

Surprinzător, cele mai multe mărfuri lipsă dintr-un depozit nu sunt furate, ci încărcate gresit în camioane. Sunt situaTii în care, atunci când sosesc mărfurile, acestea sunt descărcate într-un colT si adesea uitate. Uneori trec luni de zile înainte ca angajaTii, foarte ocupaTi, să stabilească unde trebuie depozitate sau expediate. Pentru evitarea acestor situaTii, tehnologia VTD de supraveghere video permite semnalizarea coletelor lăsate în locuri în care acestea n-ar trebui să se afle si, după scurgerea unui timp programat, declansează alarma. De asemenea, pot identifica si semnaliza autovehiculele parcate în locuri nepermise sau pentru un timp mai îndelungat decât cel prevăzut. Fiind o colecTie de tehnologii bazate pe recunoasterea formelor, testarea ipotezelor statistice, instruirea adaptivă si alte metode avansate ce se aplică la întregul spectru de sisteme de securitate, tehnologia VTD îsi găseste si alte aplicaTii în supravegherea inteligentă, exterioară si interioară, a unui depozit. Concret, un sistem TVCI bazat pe această tehnologie:
distinge între intruziunile ce constituie un pericol si modificările inerente nepericuloase din câmpul de supraveghere, variaTiile iluminării ambientale si modificările entităTilor cunoscute, cum ar fi personalul de pază din anumite arii ale câmpului de supraveghere urmăreste automat pericolul ce trece de perimetrul de securitate, orientând si focalizând camerele de supraveghere mobile pe intrus; controlul automat al unei camere mobile face posibilă acoperirea unei largi arii fără un număr prohibitiv de camere fixe dedicate si permite continuarea urmăririi chiar după ce intrusul a penetrat perimetrul si se află în afara câmpului de vedere al camerelor fixe comunică inteligent informaTiile despre pericol, prin mesaje vocale în clar sau pe alte canale (de ex. mesaje SMS prin telefoane celulare) usurează sarcina operatorului prin integrarea tuturor intrărilor de semnale de securitate la instalare, incluzând garduri inteligente, cititoare de cartele, detectori de fum s.a.m.d.

Dispunerea specifică a mărfurilor într-un depozit, pe stelaje de lungimi si înălTimi mari, impune, pentru supraveghere, amplasarea de camere fixe si mobile, cele mobile putând fi dispuse în locuri fixe sau putând fi culisante pe structuri de tip sină pe distanTe uneori mai mari de 100 m, cu posibilitatea rotirii la 360° în timpul deplasării. Camerele dome obile pot fi plasate în zonele (rafturile) de încărcare pentru a monitoriza tot ce se încarcă si se descarcă. Există ideea că, în timp, camerele mobile le vor înlocui pe cele fixe. Totusi, avantajele camerelor fixe nu pot fi neglijate. În fapt, aproape 50% din camerele video vândute sunt camere fixe, deoarece au o rezoluTie mai bună si folosesc o varietate mai mare de obiective, ceea ce conduce la obTinerea de imagini de mai bună calitate.
Indiferent de tipul camerelor folosite în sistemele de supraveghere video, infrastructurile existente conduc la concluzia că cei mai mulTi utilizatori agreează sistemele hibride. Acestea folosesc camerele TVCI analogice existente, dar înregistrează imaginile digital. DVR-urile nu salvează numai bani, spaTiu si evită defecTiuni, ci oferă si avantajul crucial al analizei posteveniment.

Dificultatea camerelor analogice este iluminarea zonelor supravegheate. Depozitele sunt susceptibile de producerea unor condiTii de iluminare cu variaTii rapide; când se deschid usile magaziilor, pătrunde lumina soarelui, paletele mari si sursele de lumină ale ecipamentelor mecanice pentru manipularea acestora conduc la obTinerea unor imagini saturate (albe) sau prea întunecate de la acest tip de camere. Salvarea în aceste situaTii vine din partea camerelor digitale care se reglează digital în timp real în condiTii de iluminare extremă, schimbări de temperatură si de iluminare, având drept rezultat imagini de calitate mai bună.
Imaginile culese de la camerele video pot fi înregistrate pe înregistratoare video digitale profesionale, dotate cu harddisk-uri de capacitate mare, pot fi vizualizate în direct la fiecare staTie de lucru sau în reTea, dacă aceasta este constituită, sau pot fi căutate, vizualizate, stocate în format electronic ca imagini fixe sau fisiere .avi pe diferite suporturi, tipărite la imprimante video, transmise prin e-mail pentru analize post-eveniment. Aceasta fără ca înregistrarea să se întrerupă.
Recunoasterea si identificare persoanelor5 si mai ales a autovehiculelor, prin citirea plăcilor de înmatriculare ale acestora sunt de importanTă capitală pentru supravegherea unui depozit. Pentru ca sistemele de supraveghere video să fie cu adevărat utile, ele trebuie să satisfacă aceste cerinTe. Aceasta se realizează prin calcularea si alegerea corespunzătoare a obiectivelor (lentilelor) camerelor, funcTie de situaTiile concrete din depozit ce se doreste a fi
documentate. Un sistem de supraveghere video este util cu adevărat dacă oferă detalii. Dacă oferă doar imagini de ansamblu, utilitatea lui este mult diminuată. Controlul accesului sporeste eficienTa protecTiei Orice sistem instalat singur nu poate rezolva decât parTial problema securităTii logisticii.

Este neapărat nevoie de combinarea si integrarea mai multor sisteme, caz în care intervine si controlul accesului, care are o mare importanTă. Există multe tipuri de control al accesului, de la etichete la cardurile RFID6 pentru personalul de securitate, de la cititoarele de proximitate la dispozitivele biometrice, problema este cum sunt folosite. Integrarea controlului RFID al accesului cu supravegherea video oferă o protecTie mult mai puternică, iar cuplarea sistemelor de alarmă în această soluTie furnizează un factor de descurajare cu adevărat formidabil, permiTând dispeceratelor (camerelor de control) vizualizarea instantanee a imaginilor de la locul tentativei produse si evaluarea situaTiei. Apoi intervine si necesitatea controlului fluxului de mărfuri. Securitatea logisticii începe chiar înainte de a sosi camioanele la depozit prin existenTa barierelor perimetrale, a software-lui de gestionare a sistemului de protecTie si a etapelor bine definite în timp. Vehiculele pot fi verificate automat prin recunoasterea plăcilor lor de înmatriculare si dirijarea lor corespunzătoare în cadrul depozitului. Mai mult, paznicii pot scana ecusoanele RFID ale soferilor, asigurându-se că ei sunt cine spun că sunt. În sfârsit, apariTia sistemelor inteligente de control al accesului (cititoarele biometrice) permite recunoasterea automată a persoanelor.
6 Identificarea prin frecvenTe radio – RFID (Radio-Frequency Identification) este o metodă de identificare automată, constând în memorarea si regăsirea de la distanTă a datelor folosind dispozitive numite ecusoane RFID sau transpondere. Un ecuson RFID este un obiect ce poate fi atasat sau încorporat într-un produs, animal sau persoană în scopul identificării folosind undele radio. Ecusoanele RFID bazate pe chip-uri conTin chip-uri în silicon si antene. Ecusoanele pasive nu necesită surse de alimentare interne, în timp ce cele active necesită asemenea surse.

Software-le inteligente ale sistemelor integrate pot comuta camerele TVCI astfel încât informaTiile de la ele si imaginile înregistrate corespunzătoare să fie reTinute într-o singură bază de date pentru efectuarea unor investigaTii rapide. Alte echipamente Adăugarea sistemelor de sonorizare permite personalului de securitate să focalizeze imediat pe suspecTii detectaTi, să-i avertizeze verbal că au fost văzuTi si înregistraTi în acTiunea lor si să-i someze să se oprească si să se predea.
În securitatea logistică, chiar si folosirea controlată a cheilor tradiTionale poate avea un rol important. Pot fi programate si tururi de gardă, prevăzute cu sistem de control al patrulării7 astfel încât ariile mai sensibile să fie vizualizate cu regularitate.

Iluminatul de avarie are, de asemenea un rol important în folosirea corespunzătoare a sistemelor de protecTie fizică. Toate acestea au avantaje si dezavantaje. Folosirea corectă si constiincioasă a sistemelor de protecTie este însă foarte importantă. Chiar sistemele cele mai moderne si mai performante îsi pierd importanTa si eficienTa dacă nu sunt folosite corespunzător. Dacă înregistrările sistemelor nu sunt periodic revăzute si revizuite, conducerea nu poate avea cunostinTă de producerea unui eveniment deosebit înainte ca bunurile sau informaTiile să fie periclitate. În acest moment însă este prea târziu să constate cu mirare că un angajat a intrat într-o anumită încăpere la o oră cu totul nepotrivită. Prejudiciul s-a produs. Pericolele sunt, după natura lor, interne si externe. Gama pericolelor externe se intinde de la hoTii neînsemnaTi la profesionistii înalt motivaTi, care cunosc intrările si iesirile sistemului de securitate mai bine chiar decât personalul de securitate. De aceea, sistemele de securitate vor fi concepute să asigure protecTia atât împotriva tentativelor de furt externe, cât si a celor interne.

Furtisagurile sunt greu de detectat, deoarece hoTii sunt îndrăzneTi si pricepuTi. În ultimă instanTă, conectarea sistemelor de protecTie perimetrală multiple cu sisteme de protecTie interioară multiple si controlarea lor dintr-o locaTie centrală locală sau la distanTă oferă cele mai bune posibilităTi de protecTie.
Necesitatea unui bun management
Adesea, calitatea sistemului de protecTie este mai puTin importantă decât un bun management. În mod frecvent, companiile nu stiu cum să gestioneze securitatea. Ea este plasată adesea în sarcina compartimentelor de resurse umane, de gestionare a facilităTilor sau de management al riscului. Aceste branse, totusi, nu dispun de pregătirea necesară pentru gestionarea securităTii, ci se adaugă acesteia. Conducătorii companiilor care procedează în acest fel nu înTeleg natura securităTii, cerinTele sau tehnologiile acesteia. Chiar cele mai bune sisteme de securitate sunt bune în măsura în care oamenii le folosesc eficient. Fără profesionisti de securitate, banii cheltuiTi pe aceste sisteme sunt, practic, irosiTi.
În sfârsit, securitatea logisticii trebuie considerată drept valoare adăugată, si nu drept cheltuială pentru desfăsurarea afacerii. Când depozitele procură produse de securitate pentru a combate pierderile, managementul descoperă adesea că de fapt primeste mult mai mult pentru banii cheltuiTi. Îndată ce managerii trec la realizarea sistemelor de monitorizare a facilităTilor, ei încep să înTeleagă modalităTile de utilizare ale acestora si altfel decât ca beneficii tradiTionale ale securităTii, si anume pentru a realiza o mai bună dimensionare a schimburilor de muncă si de control al inventarului. Multiplele beneficii ale sistemelor de securitate fac tehnologia atât de disponibilă, încât aceasta asigură o returnare rapidă a investiTiei efectuate. Totusi, aceste beneficii sporesc numai dacă managementul apreciază valoarea sistemelor de securitate. Altfel spus, succesul este proporTional cu suportul managementului.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: