Criza economică vs. Sistemele de securitate

Sisteme de securitate SIBIUPrin definiţie economia de piaţă nu are o evoluţie liniară ea prezintă perioade de creştere (boom economic) şi perioade de scădere (recesiune/declin economic) cu ciclicitate variabilă. În perioadele de creştere noile tehnologii se pot exprima facil investiţiile fiind masive şi generând profituri previzibile. Pe perioadele de creştere economică toate clasele sociale au beneficii (venituri mai mari, servicii mai multe şi mai diverse, condiţii de viaţă mai bune) iar societatea în ansamblul ei ajută la creşterea economică prin consum. Un cerc, benefic din punct de vedere economic, pus în mişcare de cererea în creştere pentru bunuri şi servicii susţinut de venituri stabile în creştere şi ele creeaza un climat social favorabil. O observaţie importantă este că în perioadele de creştere economică numărul şi gravitatea actelor antisociale (infracţiuni şi în special cele cu violenţă este redus). Nu înseamnă că acestea dispar dar numărul lor este semnificativ mai mic aşa cum ne arată statisticile. Din rapoartele organelor abilitate observăm practic o dublare a infracţiunilor comise cu violenţă în 2009 comparativ cu 2008. România din punct de vedere economic plecând de la o economie centralizată nu avea altă soluţie decât de creştere. Conjuctura externă fiind favorabilă, trecând peste convulsiile generate de schimbările politice, economia a crescut constant până la finalul anului 2008. Intrarea în recesiune a fost brutală în mod special în sectorul privat unde fiscalitatea excesivă combinată cu un climat economic global nefavorabil a condos la restructurări masive ale sectorului economic privat. Rata şomajului a crescut, cererea de bunuri şi servicii a urmat acelaşi curs astfel încât domeniul sistemelor de securitate a cunoscut o cădere globală de aproximativ 30% după cum arată studiile recente. Această stare de fapt îngrijoreaza deoarece în statele dezvoltate economic perioadele de criză afectează într-un grad mult mai mic sectorul serviciilor şi echipamentelor de securitate. Explicaţia este simplă, declinul economic duce la nemulţumiri sociale care la rândul lor produc o creştere
a infracţionalitţăii şi prin mecanisme de reglare socială domeniul sistemelor de securitate creşte corespunzând cererii.
Oare România nu urmează acelaşi tipar? Răspunsul este afirmativ însă obsevîm câteva tendinţe oarecum ciudate în piaţă. Indiferent de bunurile şi serviciile produse fiecare companie încearcă să treacă de perioadele de criză prin reducerea bugetelor pe segmentele “neesenţiale”, uzual cele care nu sunt direct productive Prin definiţie economia de piaţă nu are o evoluţieliniară ea prezintă perioade de creştere (boom economic)şi perioade de scădere (recesiune/declin economic)cu ciclicitate variabilă. În perioadele de creşterenoile tehnologii se pot exprima facil investiţiile fiindmasive şi generând profituri previzibile. Pe perioadelede creştere economică toate clasele sociale au beneficii(venituri mai mari, servicii mai multe şi mai diverse,condiţii de viaţă mai bune) iar societatea în ansamblulei ajută la creşterea economică prin consum. Un cerc,benefic din punct de vedere economic, pus în mişcarede cererea în creştere pentru bunuri şi servicii susţinutde venituri stabile în creştere şi ele creeaza un climatsocial favorabil. O observaţie importantă este că înperioadele de creştere economică numărul şi gravitateaactelor antisociale (infracţiuni şi în special celecu violenţă este redus). Nu înseamnă că acestea dispardar numărul lor este semnificativ mai mic aşa cum nearată statisticile. Din rapoartele organelor abilitateobservăm practic o dublare a infracţiunilor comise cuviolenţă în 2009 comparativ cu 2008.România din punct de vedere economic plecând dela o economie centralizată nu avea altă soluţie decât decreştere. Conjuctura externă fiind favorabilă, trecândpeste convulsiile generate de schimbările politice, economiaa crescut constant până la finalul anului 2008.Intrarea în recesiune a fost brutală în mod specialîn sectorul privat unde fiscalitatea excesivă combinatăcu un climat economic global nefavorabil a condos larestructurări masive ale sectorului economic privat.Rata şomajului a crescut, cererea de bunuri şi servicii aurmat acelaşi curs astfel încât domeniul sistemelor desecuritate a cunoscut o cădere globală de aproximativ30% după cum arată studiile recente. Această stare defapt îngrijoreaza deoarece în statele dezvoltate economicperioadele de criză afectează într-un grad multmai mic sectorul serviciilor şi echipamentelor de securitate.Explicaţia este simplă, declinul economic duce lanemulţumiri sociale care la rândul lor produc o creşterea infracţionalitţăii şi prin mecanisme de reglare socialădomeniul sistemelor de securitate creşte corespunzândcererii.Oare România nu urmează acelaşi tipar? Răspunsuleste afirmativ însă obsevîm câteva tendinţe oarecumciudate în piaţă. Indiferent de bunurile şi serviciileproduse fiecare companie încearcă să treacă de perioadelede criză prin reducerea bugetelor pe segmentele“neesenţiale”, uzual cele care nu sunt direct productive
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: